Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Údržba a čištění Vertikálních žaluzií

Žaluzie jsou neustále vystaveny prachu a znečištění. Čištění našich Vertikálních žaluzií je velmi jednoduché a časově nenáročné. Zjistěte více o tom, jak na údržbu Vertikálních žaluzií

Zjistěte více

Vertikální žaluzie jsou neustále vystaveny prachu a znečištění. U Vertikálních žaluzií ale nemusíte mít z čištění vůbec strach. Jejich údržba je velmi snadná a časově nenáročná. Lamely Vertikálních žaluzií je možné velmi snadno sundat, ale pro údržbu a čištění to není vždy nutné. Inspirujte se našimi radami pro údržbu a čištění.

POZOR: Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila. Jedná se o látky typu PREMIUM - Kamerun.

Čištění lamel

Při čištění není nutné roletu z okna sundávat. Ušetříte si tak práci s demontáží a montáží. Pokud však vyžaduje hloubkové čištění, můžete roletu bez obav sundat, ale nejlépe se Vám bude čistit ve svislé poloze na okně.

Začněte s prachem

Vertikální žaluzie FOA mají antistatickou úpravu. Ta však nevydrží věčně. Výhodou oproti klasickým žaluziím je, že se rolety neustále oklepávají a prach na nich prakticky nezůstává. Pokud se tak přeci jen stane, stačí použít obyčejnou prachovku nebo vysavač na nejnižší možný výkon.

Suchý i vlhký hadřík

Pokud je to možné, rolety čistěte pouze suchým hadříkem. Při větším znečištění můžete použít i hadřík navlhčený, ale nechte pak roletu dobře proschnout, než ji zarolujete.

Jemný čisticí prostředek

Je-li roleta příliš znečištěná, můžete použít i jemný čisticí prostředek. Nejprve však vyzkoušejte reakci látky na skrytém místě. Pokud po uschnutí neuvidíte změny na látce, můžete začít s čištěním i jinde.

Nepoužívejte kartáč

Na čištění Rolet Den a noc nepoužívejte kartáče, písek ani jiné drsné předměty. Povrch rolety by se mohl poškodit.


Bezpečnost dětí

Děti jsou neposedné a často si hrají, s čím nemají. Jejich bezpečnost je pro nás na prvním místě a je důležité je chránit před potenciálním nebezpečím. Podívejte se, co je potřeba dodržovat a jaké normy splňujeme, aby bylo Vaše dítě v bezpečí.

Dodržujeme normu ČSN EN 13120, která upravuje zajištění bezpečnosti dětí, aby nehrozilo uškrcení v nebezpečných smyčkách řetízků. Na našich roletách je použita vždy jedna z variant bezpečnostních prvků, a to bezpečnostní kladka pro napnutí řetízku nebo systém pro přetržení.

Výrobce i montážní firmy mají povinnost dodat bezpečnostní prvky a upozornit na jejich montáž. Montážní firmy jsou navíc povinny Vám bezpečnostní prvky nainstalovat.

Vždy dbejte na to, aby bezpečnostní zařízení (napínací průhledná kladka) bylo nainstalováno. Pokud dojde k jeho utržení z okenního rámu, přestaňte roletu používat a sejměte ji z okna. Náhradní díl Vám obratem zašleme a Vy tak můžete po opětovné instalaci všech bezpečnostních zařízení roletu bezpečně používat.

Pokud použijete těžítko, dbejte na to, ať není v dosahu dětí a domácích zvířat. Můžete si objednat také kratší řetízek. Při instalaci rolety na zeď s použitím těžítka zkontrolujte, že je řetízek vybaven rozpojovací pojistkou (tzn. při zatížení se řetízek v jednom místě rozpojí). Pokud pojistka není k produktu přiložena, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Upozornění

 • Aby nedošlo k zamotání dětí do řetízku, odstraňte z blízkosti oken postýlky, postele i nábytek.
 • Nesplétejte šňůry dohromady a ujistěte se, že nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.
 • Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.
 • Zajistěte, aby se řetízky nezamotávaly nebo netvořily smyčky pomocí instalace přiložených bezpečnostních komponentů.
 • S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
 • Nevěšte na výrobek (zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla) žádné předměty.
 • Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
 • Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

Poznámky k upozornění

 • Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.
 • Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
 • Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí.
 • Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.

Mohlo by Vás zajímat