Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Pošlete fotku a získejte až 1 000 Kč zpět za nákup!

Vyfoťte, jak skvěle Vám rolety / žaluzie / sítě proti hmyzu pasují do interiéru, a získejte až 1 000 Kč zpět za nákup! Každý měsíc losujeme jednoho výherce!

Jaké jsou podmínky této akce?

 • Rolety / žaluzie / sítě proti hmyzu musí být zakoupeny výhradně na FOA.cz.
 • V případě, že byl Váš nákup v nižší hodnotě než 1 000 Kč, získáte zpět částku v hodnotě Vašeho nákupu.
 • Účastník soutěže musí být vlastník fotografie.
 • Fotografii musí účastník zaslat nejpozději půl roku od zakoupení produktu.
 • Fotografie musí splňovat požadavky na kvalitu (viz níže).

Každá zaslaná fotografie musí také splňovat požadavky na kvalitu:

 • Minimální šířka fotografie musí být 1200 px. Formát JPG, JPEG nebo PNG. Max. velikost 7 MB.
 • Na fotografii musí být zřetelně vidět rolety / žaluzie / sítě proti hmyzu i s částí interiéru.
 • Fotografie nesmí být ani příliš světlá, ani příliš tmavá.
 • Fotografie bez přehnaných úprav (typu HDR apod.).
 • Fotografie nesmí být rozmazaná.

Příklady vhodných a nevhodných fotografií:

Správně

Na fotografii je vidět celá roleta i interiér.
Na fotografii je vidět celá roleta i interiér.
Na fotografii je vidět celá roleta i interiér.
Na fotografii je vidět celá roleta i interiér.

Špatně

Na fotografii není vidět celá roleta ani interiér.
Na fotografii je vidět celá roleta, ale není vidět interiér.
Na fotografii není vidět celá roleta ani interiér.
Na fotografii není vidět celá roleta ani interiér. Fotografie je příliš tmavá.

Fotografie ve formátu jméno_příjmení můžete odeslat na e-mail info@foa.cz. Jako předmět e-mailu uveďte text "Chci vyhrát peníze zpět za nákup".

Když splníte podmínky, budete zařazeni do slosování o 1 000 Kč zpět za nákup. Losování probíhá vždy 1. týden v následujícím měsíci. Výherci budou vybráni náhodným losem a nejpozději do 14 dnů od vyhlášení soutěže budou kontaktování e-mailem. Za náhodný výběr výherců pořadatel nebo organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že Vaši fotografii a jméno můžeme použít k propagaci našeho e-shopu jejím zveřejněním na webu a sociálních sítích, jak zmiňujeme níže v části Ostatní podmínky.


Ostatní podmínky:

Zasláním fotografie poskytuje účastník organizátorovi právo využívat fotografii a jméno účastníka všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci akce a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora akce či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora akce. Organizátor akce není povinen toto oprávnění využít.

Organizátor akce nepřebírá přijetím fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

 • souhlasí s těmito podmínkami a pravidly akce,
 • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
 • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel akce,
 • odesláním údajů berou soutěžící na vědomí zásady zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na stránkách www.foa.cz.