Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Sítě proti hmyzu Nasazené za rám okna

Kód: 2987/20 2987/91 2987/99 2987/194 2987/210 2987/226 2987/242 2987/258 2987/274 2987/290 2987/306 2987/322 2987/338 2987/354 2987/370 2987/386 2987/402 2987/418 2987/434 2987/30 2987/92 2987/179 2987/195 2987/211 2987/227 2987/243 2987/259 2987/275 2987/291 2987/307 2987/323 2987/339 2987/355 2987/371 2987/387 2987/403 2987/419 2987/435 2987/40 2987/93 2987/180 2987/196 2987/212 2987/228 2987/244 2987/260 2987/276 2987/292 2987/308 2987/324 2987/340 2987/356 2987/372 2987/388 2987/404 2987/420 2987/436 2987/50 2987/94 2987/181 2987/197 2987/213 2987/229 2987/245 2987/261 2987/277 2987/293 2987/309 2987/325 2987/341 2987/357 2987/373 2987/389 2987/405 2987/421 2987/437 2987/60 2987/95 2987/182 2987/198 2987/214 2987/230 2987/246 2987/262 2987/278 2987/294 2987/310 2987/326 2987/342 2987/358 2987/374 2987/390 2987/406 2987/422 2987/438 2987/70 2987/96 2987/183 2987/199 2987/215 2987/231 2987/247 2987/263 2987/279 2987/295 2987/311 2987/327 2987/343 2987/359 2987/375 2987/391 2987/407 2987/423 2987/439 2987/80 2987/97 2987/184 2987/200 2987/216 2987/232 2987/248 2987/264 2987/280 2987/296 2987/312 2987/328 2987/344 2987/360 2987/376 2987/392 2987/408 2987/424 2987/440 2987/90 2987/98 2987/185 2987/201 2987/217 2987/233 2987/249 2987/265 2987/281 2987/297 2987/313 2987/329 2987/345 2987/361 2987/377 2987/393 2987/409 2987/425 2987/441 2987/100 2987/171 2987/186 2987/202 2987/218 2987/234 2987/250 2987/266 2987/282 2987/298 2987/314 2987/330 2987/346 2987/362 2987/378 2987/394 2987/410 2987/426 2987/442 2987/110 2987/172 2987/187 2987/203 2987/219 2987/235 2987/251 2987/267 2987/283 2987/299 2987/315 2987/331 2987/347 2987/363 2987/379 2987/395 2987/411 2987/120 2987/173 2987/188 2987/204 2987/220 2987/236 2987/252 2987/268 2987/284 2987/300 2987/316 2987/332 2987/348 2987/364 2987/380 2987/130 2987/174 2987/189 2987/205 2987/221 2987/237 2987/253 2987/269 2987/285 2987/301 2987/317 2987/333 2987/349 2987/365 2987/140 2987/175 2987/190 2987/206 2987/222 2987/238 2987/254 2987/270 2987/286 2987/302 2987/318 2987/334 2987/350 2987/150 2987/176 2987/191 2987/207 2987/223 2987/239 2987/255 2987/271 2987/287 2987/303 2987/319 2987/335 2987/160 2987/177 2987/192 2987/208 2987/224 2987/240 2987/256 2987/272 2987/288 2987/304 2987/320 2987/170 2987/178 2987/193 2987/209 2987/225 2987/241 2987/257 2987/273 2987/289 2987/305 Zvolte variantu
378 Kč 393 Kč 415 Kč 437 Kč 459 Kč 479 Kč 501 Kč 523 Kč 544 Kč 581 Kč 605 Kč 625 Kč 647 Kč 667 Kč 689 Kč 711 Kč 733 Kč 754 Kč 776 Kč 393 Kč 413 Kč 435 Kč 454 Kč 479 Kč 501 Kč 523 Kč 545 Kč 567 Kč 606 Kč 628 Kč 650 Kč 672 Kč 694 Kč 717 Kč 740 Kč 761 Kč 784 Kč 806 Kč 415 Kč 435 Kč 457 Kč 481 Kč 503 Kč 527 Kč 549 Kč 572 Kč 594 Kč 633 Kč 656 Kč 679 Kč 701 Kč 723 Kč 747 Kč 769 Kč 793 Kč 815 Kč 839 Kč 437 Kč 457 Kč 481 Kč 505 Kč 528 Kč 550 Kč 574 Kč 598 Kč 620 Kč 661 Kč 696 Kč 720 Kč 744 Kč 767 Kč 778 Kč 800 Kč 823 Kč 847 Kč 871 Kč 459 Kč 479 Kč 503 Kč 528 Kč 552 Kč 576 Kč 600 Kč 623 Kč 647 Kč 688 Kč 723 Kč 754 Kč 779 Kč 796 Kč 806 Kč 832 Kč 856 Kč 879 Kč 903 Kč 479 Kč 501 Kč 527 Kč 550 Kč 576 Kč 600 Kč 625 Kč 649 Kč 672 Kč 713 Kč 750 Kč 784 Kč 808 Kč 827 Kč 837 Kč 862 Kč 881 Kč 911 Kč 935 Kč 501 Kč 523 Kč 549 Kč 574 Kč 600 Kč 625 Kč 650 Kč 674 Kč 700 Kč 740 Kč 779 Kč 813 Kč 839 Kč 857 Kč 867 Kč 891 Kč 918 Kč 942 Kč 967 Kč 523 Kč 545 Kč 572 Kč 598 Kč 623 Kč 649 Kč 674 Kč 701 Kč 727 Kč 767 Kč 808 Kč 840 Kč 869 Kč 886 Kč 896 Kč 923 Kč 949 Kč 974 Kč 1 000 Kč 544 Kč 567 Kč 594 Kč 620 Kč 647 Kč 672 Kč 700 Kč 727 Kč 752 Kč 794 Kč 837 Kč 862 Kč 889 Kč 917 Kč 927 Kč 954 Kč 979 Kč 1 006 Kč 1 032 Kč 581 Kč 606 Kč 633 Kč 661 Kč 688 Kč 713 Kč 740 Kč 767 Kč 794 Kč 839 Kč 881 Kč 908 Kč 935 Kč 964 Kč 972 Kč 1 000 Kč 1 027 Kč 605 Kč 628 Kč 656 Kč 684 Kč 711 Kč 739 Kč 766 Kč 794 Kč 822 Kč 864 Kč 893 Kč 920 Kč 947 Kč 974 Kč 1 003 Kč 625 Kč 650 Kč 679 Kč 706 Kč 735 Kč 762 Kč 791 Kč 820 Kč 847 Kč 891 Kč 920 Kč 949 Kč 976 Kč 1 005 Kč 647 Kč 672 Kč 701 Kč 730 Kč 759 Kč 788 Kč 817 Kč 845 Kč 874 Kč 920 Kč 947 Kč 976 Kč 1 005 Kč 667 Kč 694 Kč 723 Kč 754 Kč 783 Kč 813 Kč 842 Kč 871 Kč 901 Kč 945 Kč 974 Kč 1 005 Kč 706 Kč 733 Kč 762 Kč 793 Kč 823 Kč 852 Kč 883 Kč 913 Kč 942 Kč 989 Kč 1 018 Kč 727 Kč 756 Kč 786 Kč 817 Kč 847 Kč 878 Kč 908 Kč 939 Kč 969 Kč 1 015 Kč od 378 Kč –54 % –49 % –51 % –54 % –55 % –55 % –60 % –62 % –61 % –63 % –64 % –66 % –67 % –67 % –66 % –60 % –63 % –64 % –64 % –45 % –48 % –51 % –53 % –55 % –49 % –61 % –61 % –56 % –55 % –55 % –55 % –53 % –54 % –53 % –55 % –52 % –56 % –49 % –47 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –38 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –34 % –36 % –34 % –32 % –30 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –36 % –27 % –29 % –27 % –25 % –23 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –38 % –37 % –33 % –30 % –21 % –23 % –21 % –18 % –16 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –39 % –36 % –34 % –32 % –28 % –25 % –15 % –18 % –17 % –12 % –9 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –42 % –41 % –39 % –36 % –33 % –31 % –29 % –24 % –21 % –11 % –14 % –11 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –42 % –42 % –37 % –32 % –29 % –25 % –23 % –18 % –14 % –6 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –43 % –39 % –34 % –29 % –26 % –22 % –19 % –14 % –10 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –44 % –36 % –31 % –26 % –23 % –18 % –16 % –10 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –34 % –28 % –23 % –19 % –14 % –10 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –33 % –27 % –21 % –18 % –13 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –30 % –24 % –18 % –14 % až –67 %
Sítě proti hmyzu Nasazené za rám okna - varianta Standard
378 Kč 393 Kč 415 Kč 437 Kč 459 Kč 479 Kč 501 Kč 523 Kč 544 Kč 581 Kč 605 Kč 625 Kč 647 Kč 667 Kč 689 Kč 711 Kč 733 Kč 754 Kč 776 Kč 393 Kč 413 Kč 435 Kč 454 Kč 479 Kč 501 Kč 523 Kč 545 Kč 567 Kč 606 Kč 628 Kč 650 Kč 672 Kč 694 Kč 717 Kč 740 Kč 761 Kč 784 Kč 806 Kč 415 Kč 435 Kč 457 Kč 481 Kč 503 Kč 527 Kč 549 Kč 572 Kč 594 Kč 633 Kč 656 Kč 679 Kč 701 Kč 723 Kč 747 Kč 769 Kč 793 Kč 815 Kč 839 Kč 437 Kč 457 Kč 481 Kč 505 Kč 528 Kč 550 Kč 574 Kč 598 Kč 620 Kč 661 Kč 696 Kč 720 Kč 744 Kč 767 Kč 778 Kč 800 Kč 823 Kč 847 Kč 871 Kč 459 Kč 479 Kč 503 Kč 528 Kč 552 Kč 576 Kč 600 Kč 623 Kč 647 Kč 688 Kč 723 Kč 754 Kč 779 Kč 796 Kč 806 Kč 832 Kč 856 Kč 879 Kč 903 Kč 479 Kč 501 Kč 527 Kč 550 Kč 576 Kč 600 Kč 625 Kč 649 Kč 672 Kč 713 Kč 750 Kč 784 Kč 808 Kč 827 Kč 837 Kč 862 Kč 881 Kč 911 Kč 935 Kč 501 Kč 523 Kč 549 Kč 574 Kč 600 Kč 625 Kč 650 Kč 674 Kč 700 Kč 740 Kč 779 Kč 813 Kč 839 Kč 857 Kč 867 Kč 891 Kč 918 Kč 942 Kč 967 Kč 523 Kč 545 Kč 572 Kč 598 Kč 623 Kč 649 Kč 674 Kč 701 Kč 727 Kč 767 Kč 808 Kč 840 Kč 869 Kč 886 Kč 896 Kč 923 Kč 949 Kč 974 Kč 1 000 Kč 544 Kč 567 Kč 594 Kč 620 Kč 647 Kč 672 Kč 700 Kč 727 Kč 752 Kč 794 Kč 837 Kč 862 Kč 889 Kč 917 Kč 927 Kč 954 Kč 979 Kč 1 006 Kč 1 032 Kč 581 Kč 606 Kč 633 Kč 661 Kč 688 Kč 713 Kč 740 Kč 767 Kč 794 Kč 839 Kč 881 Kč 908 Kč 935 Kč 964 Kč 972 Kč 1 000 Kč 1 027 Kč 605 Kč 628 Kč 656 Kč 684 Kč 711 Kč 739 Kč 766 Kč 794 Kč 822 Kč 864 Kč 893 Kč 920 Kč 947 Kč 974 Kč 1 003 Kč 625 Kč 650 Kč 679 Kč 706 Kč 735 Kč 762 Kč 791 Kč 820 Kč 847 Kč 891 Kč 920 Kč 949 Kč 976 Kč 1 005 Kč 647 Kč 672 Kč 701 Kč 730 Kč 759 Kč 788 Kč 817 Kč 845 Kč 874 Kč 920 Kč 947 Kč 976 Kč 1 005 Kč 667 Kč 694 Kč 723 Kč 754 Kč 783 Kč 813 Kč 842 Kč 871 Kč 901 Kč 945 Kč 974 Kč 1 005 Kč 706 Kč 733 Kč 762 Kč 793 Kč 823 Kč 852 Kč 883 Kč 913 Kč 942 Kč 989 Kč 1 018 Kč 727 Kč 756 Kč 786 Kč 817 Kč 847 Kč 878 Kč 908 Kč 939 Kč 969 Kč 1 015 Kč od 378 Kč –54 % –49 % –51 % –54 % –55 % –55 % –60 % –62 % –61 % –63 % –64 % –66 % –67 % –67 % –66 % –60 % –63 % –64 % –64 % –45 % –48 % –51 % –53 % –55 % –49 % –61 % –61 % –56 % –55 % –55 % –55 % –53 % –54 % –53 % –55 % –52 % –56 % –49 % –47 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –38 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –34 % –36 % –34 % –32 % –30 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –39 % –36 % –27 % –29 % –27 % –25 % –23 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –38 % –37 % –33 % –30 % –21 % –23 % –21 % –18 % –16 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –39 % –36 % –34 % –32 % –28 % –25 % –15 % –18 % –17 % –12 % –9 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –42 % –41 % –39 % –36 % –33 % –31 % –29 % –24 % –21 % –11 % –14 % –11 % –39 % –39 % –39 % –39 % –40 % –42 % –42 % –37 % –32 % –29 % –25 % –23 % –18 % –14 % –6 % –39 % –39 % –39 % –40 % –40 % –43 % –39 % –34 % –29 % –26 % –22 % –19 % –14 % –10 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –44 % –36 % –31 % –26 % –23 % –18 % –16 % –10 % –39 % –39 % –40 % –40 % –40 % –40 % –34 % –28 % –23 % –19 % –14 % –10 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –33 % –27 % –21 % –18 % –13 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –40 % –30 % –24 % –18 % –14 % až –67 % 175 Kč 200 Kč 205 Kč 200 Kč 205 Kč 215 Kč 200 Kč 200 Kč 210 Kč 215 Kč 215 Kč 215 Kč 215 Kč 220 Kč 233 Kč 285 Kč 270 Kč 273 Kč 277 Kč 215 Kč 215 Kč 215 Kč 215 Kč 215 Kč 255 Kč 205 Kč 215 Kč 250 Kč 270 Kč 285 Kč 294 Kč 314 Kč 320 Kč 337 Kč 330 Kč 363 Kč 345 Kč 415 Kč 219 Kč 267 Kč 280 Kč 294 Kč 307 Kč 321 Kč 334 Kč 348 Kč 361 Kč 384 Kč 397 Kč 411 Kč 424 Kč 437 Kč 451 Kč 464 Kč 478 Kč 491 Kč 505 Kč 268 Kč 280 Kč 294 Kč 308 Kč 322 Kč 335 Kč 349 Kč 363 Kč 376 Kč 400 Kč 421 Kč 435 Kč 449 Kč 463 Kč 469 Kč 482 Kč 496 Kč 510 Kč 524 Kč 281 Kč 293 Kč 307 Kč 322 Kč 336 Kč 350 Kč 364 Kč 378 Kč 392 Kč 416 Kč 437 Kč 455 Kč 470 Kč 480 Kč 486 Kč 501 Kč 515 Kč 535 Kč 563 Kč 293 Kč 306 Kč 321 Kč 335 Kč 350 Kč 364 Kč 379 Kč 393 Kč 407 Kč 431 Kč 453 Kč 473 Kč 487 Kč 498 Kč 551 Kč 552 Kč 584 Kč 623 Kč 656 Kč 306 Kč 319 Kč 334 Kč 349 Kč 364 Kč 379 Kč 394 Kč 408 Kč 423 Kč 447 Kč 470 Kč 490 Kč 515 Kč 551 Kč 629 Kč 630 Kč 667 Kč 711 Kč 748 Kč 319 Kč 332 Kč 348 Kč 363 Kč 378 Kč 393 Kč 408 Kč 424 Kč 439 Kč 463 Kč 497 Kč 532 Kč 579 Kč 620 Kč 707 Kč 709 Kč 750 Kč 800 Kč 839 Kč 331 Kč 345 Kč 361 Kč 376 Kč 392 Kč 407 Kč 423 Kč 439 Kč 461 Kč 511 Kč 551 Kč 590 Kč 643 Kč 688 Kč 785 Kč 787 Kč 808 Kč 888 Kč 934 Kč 353 Kč 368 Kč 384 Kč 400 Kč 416 Kč 415 Kč 435 Kč 470 Kč 511 Kč 562 Kč 606 Kč 649 Kč 706 Kč 757 Kč 863 Kč 865 Kč 916 Kč 367 Kč 381 Kč 397 Kč 414 Kč 430 Kč 425 Kč 447 Kč 502 Kč 557 Kč 612 Kč 667 Kč 707 Kč 778 Kč 833 Kč 941 Kč 379 Kč 394 Kč 411 Kč 427 Kč 444 Kč 435 Kč 484 Kč 544 Kč 603 Kč 662 Kč 722 Kč 766 Kč 842 Kč 902 Kč 392 Kč 407 Kč 424 Kč 441 Kč 458 Kč 445 Kč 520 Kč 584 Kč 649 Kč 713 Kč 778 Kč 824 Kč 906 Kč 404 Kč 420 Kč 437 Kč 455 Kč 472 Kč 490 Kč 557 Kč 626 Kč 695 Kč 764 Kč 833 Kč 902 Kč 427 Kč 443 Kč 460 Kč 478 Kč 496 Kč 513 Kč 594 Kč 667 Kč 741 Kč 815 Kč 888 Kč 439 Kč 456 Kč 474 Kč 492 Kč 510 Kč 528 Kč 637 Kč 716 Kč 795 Kč 874 Kč od 175 Kč
Šířka
Výška
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Barva mechanismu
Typ montáže
Barva síťky
Horizontální zpevňující profil
Tloušťka rámu
Typ háčku
Typ okna
Typ rohu
Odkapávátko na křídle okna
Odkapávátko na rámu okna
Včetně instalace háčků
Můžeme doručit do:
11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 Zvolte variantu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sítě proti hmyzu Nasazené za rám okna - varianta Standard

Sítě proti hmyzu jsou především praktických doplňkem Vašich oken. Hodí se jak pro domácnosti, tak pro firmy nebo výrobní provozy. Vyřešte problémy s otravným hmyzem jednou pro vždy, stačí si jen vybrat, který typ sítě Vám bude nejvíce vyhovovat. Předností klasických nasazovacích sítí je jejich velmi jednoduchá montáž a demontáž.

Nasazovací Sítě proti hmyzu nabízíme ve dvou variantách: Classic a Exclusive. Varianta Classic nabízí klasické provedení sítě v jednoduchém rámu. Používá se u oken, která jsou zaoblená. Nasazovací sítě se na zimu schovávají, tím prodloužíte jejich životnost.

Profily jsou vyrobeny z hliníku, protože je velice pevný a lehký. Síť je vyrobena ze sklolaminátu a je potažena ochrannou vrstvou z PVC.

  • Velmi oblíbený a jednoduchý systém montáže - bez vrtání.
  • Těsnění není překryté a je vidět.
  • Nabízíme tyto barvy profilu: Bílá, Hnědá RAL 8022, Čokoládová RAL 8017, Antracit, Zlatý dub, Ořech, Mahagon, Winchester.
  • Profil je již složený.
  • Barvu síťky si můžete vybrat šedou nebo černou.
  • Šířku tohoto profilu dodáváme na míru od 20 cm do 180 cm.
  • Výšku tohoto profilu dodáváme na míru od 20 cm do 250 cm.
  • Od výšky 160 cm používáme extra horizontální profil, který moskytiéru zpevní.
  • Mají zabudovaný držák, kterým můžete Síť proti hmyzu přidržet při instalaci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Sítě proti hmyzu Nasazené na rám okna
Záruka: 2 roky
Typ produktu: Síť proti hmyzu
5
22x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
M Avatar autora | 28.6.2022
perfektní, spokojenost
5
M Avatar autora | 16.6.2022
jednoduché objednání- dobře udělané stránky, ze sítěmi jsme moc spokojeni
5
R Avatar autora | 3.6.2022
Nej kvalita provedení, spokojenost
5
K Avatar autora | 3.6.2022
ted už budeme mít od hmyzu pokoj, padnou dobře, super výrobek
5
E Avatar autora | 1.6.2022
sítě jsou jako ulité, mám radost
5
V Avatar autora | 27.5.2022
Tak a bude od hmyzu klid! :) sítě super sedí, jsem spokojen
5